Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

Jó hír! Az év végéig szocho-mentes a SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatás

A munkáltatók időt nyertek, mert a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegek után 2020. december 31-éig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. Cikkünk olvasói kérdésekre is reagálva foglalja össze a gyakorlati tudnivalókat.

A „hosszabbítás” lehetőségét az adja, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/2020. (V. 22.) kormányrendelet módosította a 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet 3. §-ának (4) bekezdését.

A legtöbb olvasói kérdés arra vonatkozik, hogy a rendkívüli szabályok következtében az idén még mennyi SZÉP-kártya támogatás adható.

A bérek, munkadíjak mellett adható munkáltatói juttatások összegét jogszabály csak a költségvetési szervek által foglalkoztatottak esetében korlátozza. Eszerint az éves cafetéria-keret, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adható SZÉP-kártya támogatás együttes nettó összege – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 2020-ban nem haladhatja meg a 400 000 forintot [a name="a"].

Más foglalkoztatottak (ideértve a társas vállalkozások személyesen közreműködő tagjait is) esetében a munkadíj mellett adható juttatások összegére nincs kötelező értékhatár. A munkáltató eldöntheti, illetve a munkavállalókkal (érdekképviselettel) egyetértésben szabályozhatja, vagy az egyedi munkaszerződésekben rögzítheti, hogy a munkavállalók mindegyikének, vagy közülük egyes csoportoknak milyen keretben, milyen juttatásokat, milyen feltételekkel ad, csak arra kell ügyelnie, hogy a juttatás nem lehet a magánszemély tevékenységének ellenértéke. Ez azt jelenti, hogy a SZÉP-kártya alszámlákra bármilyen összegű támogatás utalható, az adószabályok csak arról rendelkeznek, hogy a juttatásnak milyen adózási következményei vannak.

A fizetendő közterhek szempontjából a béren kívüli juttatásnak minősülő SZÉP-kártya támogatás 2020. december 31-éig mentes a szociális hozzájárulási adó alól, így a munkáltatónak csak 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie. Ugyanakkor az egyes meghatározott juttatásnak minősülő támogatás 1,18 szorosa után a 15 százalék személyi jövedelemadó mellett 17,5 százalék, 2020. július 1-jétől 15,5 százalék szociális hozzájárulási adó is terheli a munkáltatót.

A 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet a béren kívüli juttatásnak minősülő értékhatárokat is megemelte, így 2020-ban a SZÉP-kártya

♦ szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint (225 ezer forint helyett),
♦ vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint (150 ezer forint helyett),
♦ szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint (75 ezer forint helyett),

együttvéve legfeljebb az éves rekreációs keretösszeget meg nem haladó összeg számít béren kívüli juttatásnak.

Az éves rekreációs keretösszeg

♦ amennyiben a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll – ha a munkáltató költségvetési szerv – évi 400 ezer forint (200 ezer forint helyett), más munkáltató esetében évi 800 ezer forint (450 ezer forint helyett);
♦ a 400 ezer, illetve a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló jogviszonya csak az év egy részében áll fenn.

Változatlanul nem kell a rekreációs keretösszeget arányosítani, ha a munkaviszony a magánszemély halála miatt szűnik meg. Szintén nem kell arányosítani az egyes alszámlákra vonatkozóan előírt értékhatárokat.

Az előbbi értékhatárokat meghaladó támogatás, illetve az előbbi értékhatárokat meg nem haladóan az adóévben folyósított támogatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része egyes meghatározott juttatásként adóköteles.

Fontos hangsúlyozni, hogy a megadott értékhatárok, illetve a rekreációs keret nettó módon értendők, ezekből a támogatás összege után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót nem kell levonni, hanem a SZÉP-kártyára utalt összegek után a juttatónak kell megfizetnie.

Fontos továbbá azt is hangsúlyozni, hogy az említett kormányrendeletben nincs a visszamenőleges alkalmazhatóságot megengedő rendelkezés. Ez azt jelenti, hogy a változások miatt a rendelet hatályba lépése előtt folyósított összegek után az akkor hatályos rendelkezések szerint jogszerűen teljesített kötelezettségek utólag nem módosíthatók, mert nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg [az name="az"].

Ha például a munkavállaló vendéglátás alszámlájára április 22. előtt már 190 ezer forint támogatás utalása történt, aminek következtében a munkáltató az akkor hatályos értékhatárt (150 000 forint) meghaladó 40 000 forint 1,18-szorosa után a 15 százalék személyi jövedelemadót és a 17,5 százalék szociális hozzájárulási adót megfizette, azon a címen, hogy az most már beleférne a felemelt (265 000 forint) összeghatárba, a különbözetet nem igényelheti vissza. Ugyanakkor december 31-éig még további 265 000 - 150 000 = 115 000 forint olyan támogatás utalható az alszámlára (akár egy összegben, akár havi részletekben), amely után csak 115 000 × 0,15 = 17 250 forint személyi jövedelemadót kell fizetni.

A kedvező szabályok kihasználása érdekében nincs akadálya a cafeteria-szabályzat módosításának sem.

Forrás: adozona.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu