Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

Egyéni vállalkozásból egyszemélyes kft.

Egyéni vállalkozásból – speciális jogutódlási szabályok alapján – egy lépésben egyszemélyes kft. alapítható a nemrégiben a parlament elé terjesztett adótörvény-módosítási csomag szerint.

Több éve lehetőség van arra, hogy egyéni vállalkozás először egyéni céggé, majd abból – igen körülményesen – kft.-vé alakuljon. Ez jellemzően akkor fordul elő, amikor az egyéni vállalkozás már túlnőtte magát. Ilyen esetekben mindig lényeges kérdés, hogy megéri-e az eszközök, munkavállalók stb. ezen speciális jogutódlás keretében történő áttétele, vagy érdemesebb inkább új céget alapítani.

A beterjesztett törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy egyéni vállalkozó gazdasági tevékenységének folytatása céljából speciális módon – egyéni vállalkozói jogviszonyának megszüntetése mellett – olyan egyszemélyes kft.-t alapítson, amelyre vonatkozóan az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény, mind a vagyoni viszonyai, mind pedig a vállalkozási tevékenységével összefüggő magánjogi viszonyai körében speciális jogutódlást állapít meg.

A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó általános szabályoktól eltérően az így alapított társaság

előtársaságként nem működhet,
alapításakor további cégiratok benyújtása kötelező, valamint
a cégjegyzék rögzíti a speciális felelősség tényét,
egyebekben azonban értelemszerűen a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó általános szabályozás vonatkozik rá.

A javaslat rögzíti azt is, hogy az egyéni vállalkozó kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, mivel ilyen formában lehet biztosítani a speciális jogutódlást. Nincs azonban akadálya annak, hogy a későbbiekben a társaságnak több tagja is legyen.

A törvényjavaslat szerinti kft.-alapítás gazdasági tartalmát tekintve az egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatása; ezzel összefüggésben meg kell határozni a vállalkozó azon kötelezettségét, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő vagyonát leltározza, illetve, hogy meghatározza, melyek azok az eszközök, amelyeket a társaság rendelkezésére bocsát vagyoni hozzájárulásként vagy egyéb átruházás keretében. Ha az egyéni vállalkozói jogviszony egyszemélyes kft. alapítására tekintettel szűnik meg, az egyéni vállalkozói minőségben szerzett vagyontárgyak – az alapító eltérő rendelkezése hiányában – a korlátolt felelősségű társaságot illetik meg, valamint a természetes személynek az egyéni vállalkozói minőségében kötött szerződéseiből eredő jogok jogosultjává a kft. válik.

Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozó a teljes vagyonával felel vállalt kötelezettségeiért, a javaslat meghatározza, hogy kft. alapítása esetén az adott követelés elévülési idején belül az alapító egyéni vállalkozó és a korlátolt felelősségű társaság korlátlanul és egyetemlegesen felel. Ez a fentiekben említett speciális felelősségi szabály.

A törvény az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenységének folytatása céljából teszi lehetővé kft. alapítását, ezért annak érdekében, hogy az alapító egyéni vállalkozó felelőssége és helytállása ne legyen kiüresíthető, a szabályozás előírja, hogy az egyéni vállalkozó öt évig nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja és nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt. Az előterjesztők ezzel meg akarják előzni, hogy a korlátolt felelősségű társaság alapítását követően az általános elévülési időn belül az egyéni vállalkozót egyszerre több jogviszonyában terhelje korlátlan helytállási kötelezettség.

A javaslat az egyéni cégre vonatkozó rendelkezésekhez hasonlóan lehetővé teszi, hogy a kft. váljon a hatósági engedélyek jogosultjává. A speciális jogutódlás jellegére tekintettel a cégbíróságnak a kft. bejegyzését tartalmazó végzésében utalni kell az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény speciális rendelkezéseire. Az előterjesztés szerint az így létrejött kft. csak a cégbejegyzés napjával kezdheti meg a működését (előtársaság kizárt), ellenkező esetben átfedés lenne az egyéni vállalkozói tevékenység és a kft. működése között.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása tehát olyan speciális jogintézményt hoz létre, amelynek keretében az érintett egyéni vállalkozó vállalkozói jogállása megszűnik, és a tevékenységét jogfolytonosan korlátolt felelősségű társaság formájában folytatja tovább anélkül, hogy a két jogalany között jogelőd-jogutód kapcsolat keletkezne.

E módosításhoz több adóigazgatási tárgyú jogszabály-módosításra is szükség van, amely kimondja, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység egyszemélyes gazdasági társaság keretében történő továbbfolytatása esetén is alkalmazni kell a törvény jogutódlásra vonatkozó szabályait. Ennek nagyon fontos adózási jelentősége van, hiszen az egyéni vállalkozás eszközeit kell átvinni egy új cégbe.

Forrás: adozona.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu