Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

A BIREG (bilaterális regisztráció) szabályai

A BIREG kötelezettség a multi-/bilaterális, és CEMT engedéllyel tevékenykedő fuvarozókra, valamint az ilyen fuvarozásban érintett magyarországi fel/lerakóhelyekre terjed ki. Ismertetjük az alapvető tudnivalókat.

A 261/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 2021. január 1-jén hatályba lépett módosítása – mint új rendelkezés[1 name="1"] – vezette be a BiReg-et (bilaterális regisztráció), mint új jogintézményt. A Kormányrendeletet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosította[2 name="2"], amely szerint 2021. július 1-jétől a magyarországi fel- és lerakóhelyek az engedélykötelezettséget elektronikus úton teljesítik.

1. Az új jogintézmény (kötelezettség) lényege a következő:

A Magyarország területét érintő,

a) díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

b) a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, továbbá

c) a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű

- az a) vagy b) pont szerinti jármű által az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti - nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott - közösségi engedéllyel (árutovábbítási közösségi engedély) alapján végzett fuvarfeladatot kivéve - az adott, Magyarország területén engedélyköteles vagy engedély birtokában végzett fuvarfeladatra, üresfutásra vonatkozó, elektronikus fuvarregisztrációval (fuvarregisztráció) vehet részt a közúti forgalomban.

Az előbbi – adott - tehergépjármű üzembentartója vagy a szállító a Magyarország területén végzett szállítási feladat megkezdése, vagy a Magyarország területére történő belépés előtt a közlekedési hatóság által üzemeltetett nyilvánosan elérhető informatikai rendszerben (BIREG rendszer) a vállalkozás adatait - cégnév, székhely, tevékenységi vagy közösségi engedély adatai, és az adott vállalkozás szállítási tevékenységének a BIREG rendszerben történő rögzítésére jogosult felhasználók adatait és jogosultságait rögzíti (üzembentartói regisztráció).

Az adott tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója,

a) Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá

b) magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a magyarországi lerakodáskor továbbá a magyarországi felrakodáskor a felrakodás befejezéséig

az adott szállítás adatait - felrakó és lerakó ország azonosító adatait - és az ehhez szükséges dokumentumokat a közlekedési hatóság által üzemeltetett BIREG rendszerben rögzíti, valamint feltölti.

A CEMT engedélyt vagy kabotázs engedélyt és a fuvarregisztráció elvégzéséről szóló, a BIREG rendszer által korábban megküldött visszaigazolást a díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet a magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek is bemutatja.

Magyarországi felrakás helyén a feladó, magyarországi lerakás helyén a címzett is vizsgálja a fuvarozási engedély meglétét, időbeli hatályát és az adott árutovábbítási feladatnak való megfelelését, továbbá a fuvarregisztráció érvényességét.

Ha a fuvarozási engedély hiányzik, nem érvényes, vagy nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak, vagy a fuvarregisztrációt a tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója nem végezte el, a feladó, a címzett azt a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak, vagy a rendőrségnek a hiba észlelését követően azonnal bejelenti. A bejelentést kézhez vevő hatóság jogosult a felrakás és lerakás helyén megjelenni, továbbá intézkedni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a szerinti, valamint az ügyben indokoltnak tartott más eljárás megindítása iránt. Ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága vagy a fuvarregisztráció elmulasztása, hiányossága az áru felrakásánál derül ki, a feladó jogosult az áru felrakását megtagadni.

A magyarországi felrakás helyén a feladó, a magyarországi lerakás helyén a címzett a CEMT engedéllyel vagy a kabotázs engedéllyel végzett fuvarozás esetén a BIREG rendszerben ellenőrzi a szállító által előzetesen feltöltött CEMT vagy Bilaterális engedély meglétét, továbbá, rögzíti a felrakás és a lerakás helyét, idejét, az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását, továbbá feltölti a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet (engedélykezelés) 1 évig megőrzi, valamint a hatóság kérésére bemutatja (engedélykezelés).

Összefoglalva: A BIREG kötelezettség a multi-/bilaterális, és CEMT engedéllyel tevékenykedő fuvarozókra, valamint az ilyen fuvarozásban érintett magyarországi fel/lerakóhelyekre terjed ki.

2. A fuvarozási engedélyek

A fuvarozás akkor nemzetközi, ha:
- megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben Magyarország területén kívül a tehergépjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról árut raknak le, vagy
- megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy
- megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, de az árutovábbítás során az azt végző tehergépjármű érinti Magyarország területét is, vagy
- kabotázs fuvar (Magyarország területén nem magyar fuvarozók által folytatott belföldi
szállítási tevékenység).

A multi-/bilaterális engedélyek nemzetközi szerződések alapján megadott engedélyeket jelentenek. Ezeket az engedélyeket Magyarország adja ki két-, vagy többoldalú megállapodás alapján, járati (loco) engedélyeknek is nevezik a gyakorlatban.

A CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott kvótarendszer alapján. Ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek a CEMT tagországok között, és tranzitforgalomban egy vagy több tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett járművel. A CEMT engedélyeket az egyes tagországokban meghatározott követelmények függvényében a fuvarozó vállalkozás székhelye szerinti tagország illetékes hatósága adja ki közúti árufuvarozási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező fuvarozó vállalkozás számára. Az engedélyeken nem szerepel a járművek forgalmi rendszáma és fuvarnapló kíséri.

3. A fuvarozó kötelezettségei

A fuvarozási szolgáltatást végző – ha Magyarország és harmadik ország közötti kereskedelemben olyan fuvarozást végez, amelyhez fuvarozási engedélyhez kötött – számára kettős feladat van:
a) Elsőként a fuvarozási céget kell regisztrálni a https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login linken található felületen. Itt meg kell adni a következő adatokat:

- közösségi vagy tevékenység engedélyszám;
- vállalkozás neve;
- székhely;
- felhasználók adatai és jogosultságai (email cím és telefonszám).

b) A fuvarozási szolgáltató cég regisztrációját követően az adott – konkrét – szállítás adatait kell eseményenként rögzíteni, - pld. a fel- és lerakó hely adatait -, valamint eseményszerűen a Magyarországra belépést, a Magyarországról kilépést, a felrakodás, és a lerakodás tényét.

4. A fel/lerakóhely kötelezettségei

A fel/lerakóhelyek kötelezettségei: adminisztrációs (engedély záradékolása), ellenőrzési (fuvarozási engedély, regisztráció megléte), bejelentési (engedély hiánya, stb.). Részleteiben:

- meggyőződés arról, hogy a telephelyre érkező, vagy onnan távozó fuvarozó eszköz (3,5 t tömeget meghaladó, jellemzően harmadik országos fuvarfeladatot ellátó) számára kell-e fuvarozási engedély (CEMT vagy bilaterális),
- ha engedélyköteles, akkor annak ellenőrzése, hogy az engedély rendelkezésre áll-e,
- az engedély a fuvarfeladatnak megfelel-e,
- érvényes-e (határidő, pld. CEMT engedély éves vagy 30 napos),
- a fuvarozási engedélyen (CEMT: fuvarnapló) a fel/lerakodás helyének, idejének rögzítése,
- a fuvarozási engedély lemásolása és megőrzése 1 évig[3 name="3"],
- szabálytalanság esetén a hatóság (NAV, közlekedési felügyelet, vagy rendőrség) értesítése, és az okmányok visszatartása (ha erre lehetőség van).

A BiReg-rendszer szeptembertől a fel- és lerakodóhelyek számára az online felületen biztosítja a kötelezettségek teljesítésének egy részét, vagyis az addigi (augusztus végéig) záradékolási, fénymásolási és megőrzési kötelezettséget felváltja az online adatrögzítés és okmányfeltöltés. Az új részletszabályok szerint a fel- és lerakóhelyek fokozatosan térhetnek át az új eljárási rendre:

a) Első lépésben a fel- és lerakóhelyeknek előzetesen regisztrálniuk kell a BiReg-rendszerben: cégregisztráció, azaz a cég adatainak megadása, a telephelyek rögzítése (vagyis azon helyek, ahol a fel/lerakodás történik), a felhasználók megjelölése elérhetőséggel,

b) a továbbiakban: a rendszerben az érkező/távozó fuvarfeladathoz kapcsolódóan

- az adott járat beazonosítása,
- a regisztrált adatok ellenőrzése: a forgalmi rendszám, és a honosság egyezősége, a regisztrált, eredeti engedély bemutatása a fuvarozó részéről, a regisztrált adatok pontosak, tényszerűek-e,
- az adatok elfogadása, a rakodás helyszínének megadása, a dokumentumok (CMR, számla, fuvarozási engedély) feltöltése és az adatok mentése.

5. Hasznos linkek:

Az MKFE honlapján elérhető egy engedélykereső, amelyből megtudható bárki számára, hogy az adott fuvarozási feladat fuvarozási engedélyköteles-e vagy sem, ennek megfelelően vonatkozik-e rá a BiReg kötelezettség. Ez a kereső nagyon hasznos a fuvarozóknak (a magyarországi cégeknek), és főleg a fel/lerakóhelyeknek. A kereső elérhetősége:

https://www.mkfe.hu/hu/engedelykotelezettsegkereso

A keresőbe meg kell adni a fuvarozási szolgáltatást teljesítő fuvareszköz honosságát (vontató jármű!), valamint az indulási és érkezési helyet, ennek alapján adja meg a szükséges információt a kereső.

A hivatalos és aktuális információk a https://bireg.gov.hu/info/hu/index.html honlapon érhetők el.

[1 name="1"] 4/A. §
[2 name="2"] 25. § (1)
[3 name="3"] Az adminisztratív/manuális kötelezettség, így a fuvarozási engedély másolása és megőrzése, 2021. augusztus végéig érvényes, ezt követően a kötelezettséget online felületen kell teljesíteni.


Fekete Antal
okleveles forgalmiadó szakértő
Forrás: onadozo.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu