Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

Szja visszatérítés feltételei és lehetőségei

Az adóvisszatérítés minden olyan magánszemélynek jár, aki 2021-ben akár csak egy napig, legalább egy gyermek (kedvezményezett eltartott) után jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint családi kedvezményre, akkor is, ha azt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe.

Kinek jár az adó-visszatérítés?

Az adó-visszatérítés annak jár, aki:
2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult és 2021-ben összevont adóalapba tartozó jövedelmet, például munkabért, megbízási díjat, ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet, őstermelői jövedelmet szerez, vállalkozói kivétet számol el. A visszatérítés a külön adózó jövedelmek (például a lakás eladása, osztalék, tőzsdei nyereség) utáni adóból nem jár.

Az adó-visszatérítés összege

• az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerző magánszemélynél az adóalapkedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része,
• az ekhós jövedelemmel rendelkező magánszemélynél a 2021. év tekintetében tőle levont ekhónak az szja része (9,5 százaléka),
• a kisadózónál a 2021. évre rá tekintettel a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó negyede,
de felső határa legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15%-os adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, azaz 809 000 forint.

Hogyan vehető igénybe az adó-visszatérítés?

Az adó-visszatérítéshez a magánszemély háromféleképpen juthat hozzá:

Kiutalás automatikusan

a.) Automatikusan

A magánszemélynek nincs teendője, automatikusan utalja ki az adó-visszatérítést kedvezmény-előlegként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2022. február 15-éig annak a jogosultnak, aki 2021-ben
• munkáltatótól, kifizetőtől származó, az összevont adóalapba tartozó jövedelmet – munkabért – szerez, és az abból levont adóelőleget a kifizető feltünteti a havi adó- és járulékbevallásban (’08-as bevallás),
• munkáltatótól, kifizetőtől származó, az ekho szerint adózó jövedelmet szerez és az abból levont ekho-t a kifizető feltünteti a ’08-as bevallásban,
• kisadózóként fizettek utána tételes adót.
A NAV a kiszámított és automatikusan kiutalt kedvezmény-előleg összegét feltünteti a személyijövedelemadó-bevallási tervezetben.
b. ) Nyilatkozattal
A nyilatkozat a „VISSZADO” nyomtatványon nyújtható be a NAV-hoz .
A VISSZADO nyomtatvány benyújtásával lehet nyilatkozni
- a jogosultságról az adó-visszatérítésre,
- a kiutaláshoz szükséges adatokról (belföldi bankszámlaszám vagy postai cím).

Kinek kell nyilatkoznia?

Azoknak, akiknek az adatai nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére ahhoz, hogy 2022. február 15-ig megkaphassák az adó-visszatérítést.
Így tehát nyilatkoznia kell annak, aki:
• családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja, és ezért nem áll a NAV rendelkezésére a kiutaláshoz szükséges postai utalási cím vagy belföldi fizetési számlaszám.
• magzat után jogosult várandós nő, vagy vele közös háztartásban élő házastársa. A NAV az ő, kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.
• aki rokkantsági járadékban részesül, és év közben ő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója érvényesíti a családi kedvezményt. A NAV az ő, kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.
• kisadózóként bejelentett magánszemély, és nem kap családi pótlékot. A NAV az ő, kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.
• máshova kéri az adó-visszatérítés kiutalását, mint ahová a családi pótlékot kapja.

Meddig lehet nyilatkozni?

A VISSZADO-t 2021. december 31-ig lehet beküldeni.

Hogyan lehet benyújtani a VISSZADO-nyilatkozatot?

• A legegyszerűbb, online benyújtás : https://szjavissza.hu
• Benyújtás ÁNYK program segítségével

• Postán és személyesen is benyújtható.

Ha a magánszemély nem nyilatkozik 2021. december 31-éig, akkor az adó-visszatérítést a bevallási tervezet kiegészítésével vagy a 21SZJA bevallásban igényelheti vissza.
Adó-visszatérítés részben automatikusan, részben a 21SZJA bevallásban
Az a jogosult, aki 2021-ben munkáltatótól, kifizetőtől is szerez az összevont adóalapba tartozó és olyan jövedelme is van, ami után ő fizeti meg negyedévente az adóelőleget , a bevallási tervezet kiegészítésével vagy a 21SZJA bevallásban igényelheti a NAV-tól.
Ide tartoznak azok az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, ingatlant bérbeadók, akik emellett kifizetőtől származó, összevonás alá eső és/vagy ekho-s jövedelemmel is rendelkeznek.

A visszatérítés igénybevétele a személyi jövedelemadó-bevallásban

Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja (például magánszemélynek ingatlant adnak bérbe), és nincs mellette munkaviszonyuk, vagy nincs kifizetőtől származó jövedelmük automatikusan nem utal a NAV, ők önállóan elkészített 21SZJA bevallásukban vagy az adóbevallási tervezet kiegészítésével igényelhetik a visszatérítést.
Ilyenkor a visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2022. március 1-jétől utalja ki.

Kiemelt tudnivalók:

• Ha év közben a munkabérnél családi kedvezményt és járulékkedvezményt vett igénybe, de a bevallásában az összevont adóalapja több mint 0, akkor a visszatérítés megilleti. Ha a családi kedvezmény és járulékkedvezmény miatt az adóalap „elfogy”, akkor nem jár a visszatérítés, mivel nincs levont adóelőleg.

• A négy vagy több gyermeket nevelő anyák a visszatérítést arra az összevont adóalapba tartozó jövedelmükre vehetik igénybe, amelyre a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye nem érvényesíthető. ( pl. ingatlan bérbeadás )

• Ha az elvált szülők ugyan közösen gondozzák a gyermeküket, például a gyermek két hetet az édesanyjánál, két hetet az édesapjánál tölt, de a családi pótlékot csak az anya kapja, akkor a családi kedvezményre kizárólag ő jogosult, az apa jogosulatlanul érvényesíti a családi kedvezményt és jogosultság hiányában adó-visszatérítést sem vehet igénybe. A gyermek a családi pótlék szempontjából csak akkor tekinthető felváltva gondozott gyermeknek, ha a szülők közösen kérik ezt a családi pótlékot folyósító szervtől és a családi pótlékot emiatt 50-50 százalékos arányban kapják.

• Ha a 2021. január 1-én vagy ezt követően elhunyt magánszemély 2021. bármely napján jogosult volt, vagy kisadózóként jogosult lett volna családi kedvezményre, házastársa vagy örököse kérheti a NAV-tól a visszatérítést.

• Nem kell a jövedelem kiszámításakor figyelembe venni a visszatérített adót, tehát az összeg után a magánszemélynek nem kell adót fizetnie.

Kelt: Budapest, 2021.11.03.
nav.gov.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu