Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

Mit tehet, és mit nem a munkáltató, ha nem tudja kiadni a szabadságot?

Fokozódik a munkaerőhiány, melynek következtében egyre nehezebbé válik a munkavállalók szabadságának kiadása. Fontos azonban tudni, hogy a munkavállalói szabadság nem évül el, így azt előbb-utóbb mindenképpen ki kell adni, vagy azt pénzben kell megváltani. Az alábbiakban összeszedtük a szabadságkiadási akadályokkal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, és bemutatjuk, mire van jogszerű lehetőség, illetve mit tilt a jog.Szabadság megváltása kivételes esetekben lehetséges

Habár néhány évvel ezelőtt a kormány törvényjavaslatban tette volna lehetővé a felhalmozódott szabadság pénzben történő megváltását, a törvényváltozásból végül nem lett semmi. Ennek következtében a szabadság megváltására csak szűk körben van lehetőség. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 122. paragrafusának (5) bekezdése lefekteti, hogy a szabadságot pénzben megváltani kizárólag a munkaviszony megszüntetésével összefüggésben lehet. Ilyen esetekben a munkáltató lehetősége kétféleképpen alakulhat.

Ha a munkavállaló szünteti meg a munkaviszonyát felmondással, abban az esetben a felmondási idő egészére kiadható szabadság. Megváltási kötelezettség tehát csak a fennmaradó (ki nem adott) szabadságrész vonatkozásában él. Munkáltatói felmondás esetében azonban ügyelni kell arra, hogy a szabadság csupán a felmondási idő ledolgoztatható részére adható ki, a munkavégzés alóli felmentés időtartamára jogszerűen tehát nem lehet szabadságot kiadni.

A szabadság fennmaradó részét ilyen esetben is pénzben kell megváltani. Természetesen a pénzbeli megváltás nem jelenti azt, hogy a munkáltató a munkavállalói szabadság visszatartásával összefüggésben jogszerűen járt el, az ugyanis kizárólag az Mt. 123. paragrafusában szabályozott kivételi körben lehetséges. Ha pedig a felek megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállaló szabadságát egyéb esetekben pénzben megváltja, vagy a szabadságáról a munkavállaló ellenszolgáltatás fejében lemond, az ilyen megállapodáshoz – érvénytelensége okán – jogerő nem kapcsolódik.

Ekkor lehet a munkavállalót a szabadságról visszahívni

Előállhat az az eset, hogy a munkáltató a munkavállaló szabadságát kiadja, ám azt kénytelen visszavonni. A visszavonás lehetősége azonban szűk, ráadásul anyagi kötelezettségeket is jelenthet a munkáltató számára. A munkáltató az Mt. 123. paragrafusának (5) bekezdése alapján kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja vagy akár a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja.

Fontos, hogy ilyen esetekben a munkavállaló köteles munkavégzés céljából a munkavégzés helyén megjelenni, hiszen a szabadságot a munkáltató adja ki és vonja vissza. A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató ugyanakkor köteles megtéríteni. Ilyen esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. Ha a felek között vita merül fel a visszahívás jogszerűségét vagy a költségek mértékét illetően, a jogvita munkaügyi per keretében tisztázható.

Trükközés megbízási szerződéssel?

A munkaerőhiány és az alacsony bérek sok esetben a munkáltató és a munkavállaló által közösen támogatott, jogellenes megoldási módok kialakulásához vezetnek. Ilyen módszer az, hogy a szabadságon lévő munkavállaló megbízási jogviszony keretében ugyanazon munkát végzi szabadsága idején. Fontos tudni, hogy ez a foglalkoztatás színlelt foglalkoztatásnak minősül, így a megállapodás érvénytelen. Ilyen esetben a megbízási jogviszony keretében végzett munkát a munkaviszony során végzett munkához kell hozzászámítani. Az ilyen jogviszonyt egyebekben a munkaügyi felügyelet a munkaviszony fennállása során át is minősítheti.

Az atipikus foglalkoztatás lehetősége

A szabadság kiadásával a munkáltatónak előre szükséges terveznie. Ha látható, hogy a meglévő munkavállalói létszám a működéshez nem vagy alig elegendő, abban az esetben érdemes megfontolni valamelyik atipikus foglalkoztatási forma alkalmazását. Ilyen lehet az egyszerűsített foglalkoztatás, az alkalmi munkavégzés, melynek kifejezetten kedvező bejelentési, nyilvántartási, illetve közteherviselési szabályai vannak. Arra ugyanakkor ügyelni kell, hogy ugyanazon személy nem foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatás keretében és munkaviszonyban, így nem lehet a szabadságon lévő munkavállalót „visszafoglalkoztatni”.

Forrás: adozona.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu