Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

MEDDIG KELL KIBOCSÁTANI A SZÁMLÁT?

A számlát, főszabály szerint, az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítéséig – előleg esetén annak kézhezvételéig, jóváírásáig, illetve megszerzéséig –, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül ki kell bocsátani.

Az Áfa tv-ben meghatározott ésszerű időt figyelembe véve:

1. az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítéséig az ellenérték készpénzzel vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel megvalósuló megtérítésekor a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani, feltéve, hogy

- a termékértékesítés nem Közösségen belüli adómentes termékértékesítés,
- a szolgáltatásnyújtás nem felel meg a 6. pontban foglaltaknak,
- az ellenérték adót is tartalmazó összegét nem az Art.48 szerinti automata berendezés használatával térítik meg az adóalanynak. A kivételek körébe tartozó esetekben a számla kibocsátását főszabály szerint, 8 napon belül kell teljesíteni.

2. Az olyan előlegről – amelynek összege nem a 6. pontban foglaltak szerinti szolgáltatásnyújtás ellenértékébe számítható be, és – amelynek a megfizetése készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik, a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani.

3. Az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, amelynek az ellenértékét az 1. pontban foglaltaktól eltérően – azaz vagy nem készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy a teljesítést követően – térítik meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül – vagyis legkésőbb a 8. napon – ki kell bocsátani.

4. Az olyan előlegről, amelyet nem készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel térítenek meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót kellene tartalmaznia, a számlát az előleg megszerzésétől számított 8 napon belül ki
kell bocsátani.

5. A Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

6. Az olyan szolgáltatásról, amely az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján másik tagállamban teljesül, és amely után az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli, a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15-éig kell kibocsátani.

Forrás: onadozo.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu