Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTT ALKALMAZOTT ÁRAK SZABÁLYA TÁRSASÁGI ADÓBAN

Meg kell növelnie az adózónak az adózás előtti eredményét, ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna.

Ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban – áfa nélkül számítva – magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények közt egymással szemben érvényesítenek, vagy érvényesítenének (szokásos piaci ár), akkor a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel – a Tao. tv-ben előírt más korrekciós jogcímektől függetlenül – módosítani kell az adózás előtti eredményt.

A szokásos piaci ár meghatározásához a Tao. tv-ben foglalt módszerek valamelyikét kell alapul venni.

A Tao. tv. az adatbázisszűrések esetleges torzító hatásainak csökkentése céljából indokolt esetben előírja, hogy statisztikai módszereket kell alkalmazni. Ha az adózó szokásos piaci ár meghatározására szolgáló módszerek alkalmazásakor az összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vagy vállalkozásra vonatkozó nyilvános vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban tárolt vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatokat vesz figyelembe, akkor azon középső tartomány alkalmazásával, amelybe a minta elemeinek fele esik (interkvartilis tartomány) további szűkítést végez.

A Tao. tv. tételesen meghatározza, hogy mikor áll fenn kapcsolt vállalkozási viszony az adózó (például „A” cég) és más személy (például „B” cég, magánszemély) között.

Kapcsolt vállalkozási viszony létrejötte az adózó és más személy között önmagában még nem eredményez adóalap-korrekciót, de az egymással kapcsolt vállalkozásban állók bármely szerződéses ügylete – adásvétel, kölcsönnyújtás stb. – esetén egyrészt bejelentési kötelezettség keletkezik, másrészt vizsgálandó a szokásos piaci árhoz viszonyított alkalmazott ellenérték (ár, kamat). Továbbá az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő felek szerződései sem feltétlenül vonnak korrekciós kötelezettséget önmaguk után, csak akkor, ha az adott szerződés kapcsán alkalmazott ellenérték a szokásos piaci ártól eltér. A kivételes szabály szerint, ha a kapcsolt fél magánszemély, nincs módosító tétel, vagyis a vele kötött szerződés alapján a piaci ártól eltérő áralkalmazás esetén sincs sem növelő, sem csökkentő korrekció.

Csökkenti az adózó az adózás előtti eredményét az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

− az alkalmazott ellenérték következtében az adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna és
− a vele szerződő kapcsolt vállalkozás

-- belföldi illetőségű adózó, vagy
-- olyan külföldi személy – az ellenőrzött külföldi társaság kivételével – , amely az illetősége szerinti állam jogszabályai szerint társasági adónak megfelelő adó alanya, valamint

− rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét és
− rendelkezik a másik fél nyilatkozatával, amely szerint a másik fél a különbözet összegét – a másik félre vonatkozó jog szerinti szokásos piaci ár elve alapján meghatározott összeget – figyelembe veszi vagy vette a társasági adó vagy annak megfelelő adó alapjának meghatározása során.

Meg kell növelnie az adózónak az adózás előtti eredményét, ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna.

Az alapítónál, a tőkét befogadó, a vagyont kiadó adózónál, továbbá a tagnál apport esetén is felmerülhet adózás előtti eredmény módosítása, ha a többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag (részvényes) nem pénzbeli hozzájárulás formájában

− teljesíti, emeli fel a jegyzett tőkét, a tőketartalékot,
− szállítja le tőkekivonással a jegyzett tőkét,
− részesül a vagyonkiadásban megszűnéskor,
− részesül – vagyoni értékű juttatásként – az osztalékban.

Forrás: onadozo.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu