Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

MIKOR NEM KELL A TERMÉKDÍJAT MEGFIZETNI?

Nyilatkozattétel – a termékdíjat nem kell megfizetni ; Nem minősül forgalomba hozatalnak ; Egyéb esetek, amikor nincs termékdíj-kötelezettség

1. Nyilatkozattétel – a termékdíjat nem kell megfizetni

Nem kell megfizetnie a termékdíjat a kötelezettnek, ha vevője nyilatkozik arról, hogy

átalányfizetésre jogosult mezőgazdasági termelő,

csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába fel vett eszközként betétdíjas rendszerben felhasználó vevő,

újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett raklapot 365 napon át forgató vevő,

egyéb csomagolószert nem csomagolás előállítására felhasználó végfelhasználó vevő,

egyéb csomagolószert más termék előállításához közvetlen alapanyagként felhasználó vevő,

termékdíjköteles terméket termékdíjraktárba beszállító vevő,

engedélyezett bérleti rendszer üzemeltetője, valamint

engedélyezett bérleti rendszer üzemeltetője számára használatba adó vevő

az irodai papírt ISBN-számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, vagy ISSN-azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasználó vevő.

A jogszabály azon rendelkezése, miszerint a termékdíjat nem kell megfizetni nem jelenti azt, hogy az adózónak más, például bevallási vagy adatszolgáltatási kötelezettsége ne állna fenn.

Az a nyilatkozó, aki a nyilatkozatában foglaltaktól eltérően jár el, kötelezettnek tekintendő, és a termékre eső környezetvédelmi termékdíjat a csomagolószer beszerzésének időpontjától számított késedelmi pótlékkal növelten köteles megfizetni.

A nyilatkozattétel részletszabályai a Vhr.-ben olvashatók; a kötelezett belföldi vevője nyilatkozatát írásban köteles megtenni, méghozzá meghatározott adattartalommal , melyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletekben (eseti nyilatkozat) vagy időszakra szólóan.

2. A termékdíjat nem kell megfizetni

A termékdíjat nem kell megfizetni, ha a kötelezett a következő termékeket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi:

a Magyarországon hulladékká vált egyéb kőolajtermékből újrafinomítás vagy más célra történő újrahasználat eljárással előállított termékdíjköteles termék;

a belföldön hulladékká vált termék az újrafelhasználásra előkészítését vagy a használt termék újbóli felhasználásra előkészítését követően létrejött termék, (a termékbe beépített új, termékdíjköteles alkotórészek, tartozékok kivételével);

az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák;

Továbbá:

az egyéb kőolajterméket alapanyagként használja fel;

olyan reklámhordozó papírt hoz belföldön forgalomba, használ fel saját célra, vagy vesz készletre, melyre vonatkozóan a mentességi feltételek teljesülnek.

A jogszabály azon rendelkezése, miszerint a termékdíjat nem kell megfizetni nem jelenti azt, hogy az adózónak más, például bevallási vagy adatszolgáltatási kötelezettsége ne állna fenn.

3. Nem minősül forgalomba hozatalnak

Nem forgalombahozatal a termék tulajdonjogának:

természetes személy általi, nem gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása,

az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba beraktározása és az adóraktáron belüli értékesítése,

vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző, továbbá
termékdíj raktáron belüli átruházása, és
az áfafizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházással történő átadása.

Ha a termékdíjköteles termék értékesítése nem minősül forgalomba hozatalnak, akkor termékdíj-kötelezettség egyáltalán nem keletkezik, tehát a forgalomba hozó általi értékesítés nem erdeményez sem fizetési, sem bevallás vagy adatszolgáltatási kötelezettséget. Ez lényegi különbség a 6.1 és 6.2. pontban foglalt gazdasági eseményekhez kapcsolódó kötelezettségekhez képest.

4. Egyéb esetek, amikor nincs termékdíj-kötelezettség

Nincs termékdíj-kötelezettség

a termékdíjköteles termék igazolt külföldre szállításakor, ideértve ha azt változatlan állapotban más termék alkotórészeként, tartozékaként szállítják külföldre, és a csomagolást alkotó csomagolószer igazolt külföldre szállítását is;

a termékdíjköteles termék természetes személy általi saját célú felhasználása személyes szükséglet kielégítésére;

a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag vagy a selejt felhasználásakor;

a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer saját célú felhasználásakor, ha a kötelezett az újrahasználható csomagolószert 365 napon belül közvetlenül külföldre vagy ipari termékdíj raktárba visszaszállította;

az újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő kibocsátásakor, ha a csomagolószer az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába (a felhasználó kérelmére) szerepel, és arra a kötelezett betétdíjat alkalmaz;

újrahasználható raklapnak a beszerzéstől számított legalább 365 napig való forgatása;

a termékdíjköteles termék nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasoknak történő értékesítése esetén; vagy

belföldön lévő termékdíjköteles termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó részére első alkalommal történő átruházásakor, ha a külföldi rendeletetési helyre fuvarozzák vagy a küldeményként feladott termékdíjköteles terméket igazolt módon külföldre kiszállítják.

Forrás: onadozo.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu