Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

Az e-kereskedelem új áfa szabályai a Közösség területén

2021 júliusától a másik tagállamba, nem adóalanynak történő értékesítés szabályai jelentősen megváltoznak. A változás következtében a jogszabályban bevezetésére kerül a távértékesítés fogalom, amely fogalmat eddig is használtuk a szakmai zsargonban, azonban magyar jogszabályban még nem került nevesítésre a fogalom.

Mi az a távértékesítés?

Távértékesítésnek azt az értékesítést nevezzük, mikor Magyarországról az EU másik tagállamába értékesítjük a terméket, olyan személynek, aki nem rendelkezik közösségi adószámmal, illetve olyannak, aki nem adja meg a közösségi adószámát a vásárlása során. Ilyen személy (vevő) lehet például egy magánszemély, egy alanyi adómentes vállalkozás, egy adóalanynak nem minősülő szervezet, illetve bárki lehet, akinek nincs közösségi adószáma. Fontos kritériuma a távértékesítésnek, hogy a magyar eladónak kell kiszállítania, illetve a magyar eladó költségére kell kiszállítani az árut a vevőhöz a másik tagállamba.

Milyen számlát állítsak ki távértékesítés esetén?

A jogszabály a távértékesítés teljesítési helyének azt a helyet (eltérő tagállamot) határozza meg ahová a terméket leszállítjuk/leszállíttatjuk a vevőnek. A HÉA irányelv annak okán határozza meg minden értékesítés teljesítési helyét, hogy az adott helyen kelljen adót fizetni az értékesítés, mint adótárgy után. Amikor a magyar adóalany osztrák magánszemélynek értékesíti a terméket úgy, hogy azt kiszállítja Ausztriába, akkor a magyar adóalanynak Ausztriában keletkezik adókötelezettsége, annak okán, hogy ott teljesített az értékesítése. Az Ausztriában teljesített értékesítés után osztrák forgalmi adót kell felszámítania a magyar adóalanynak. Az osztrák és más eltérő tagállami adókulcsokat a később taglalt OSS rendszeren keresztül meg lehet megtekinteni. Az EU által kigyűjtésre kerültek az egyes államok adókulcsai. A https://oss.nav.gov.hu/ oldal elnavigál a https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html oldalra, ahol az adókulcsok megtekinthetőek. A magyar adóalanynak a külföldi vevő részére a távértékesítésről kiállított számlát a magyar adójogszabályoknak megfelelően kell kiállítani azzal, hogy abban a külföldi adókulcs szerepeltetendő. A külföldi felé kiállított, más tagállami adót tartalmazó számlát a NAV felé nem kell lejelenteni semmilyen formában! Azonban a számlák adóalapját a 2165 bevallás tájékoztató soraiban fel kell tüntetni (90. és 95. sor). Nekünk magyaroknak, akiknek már remeg a kezünk a számlázás szó hallatán kissé bátornak kell lennünk, bátran kell a számlára a külföldi adókulcsot, illetve a külföldi pénznemet felvezetni. Megjegyzem, hogy a távértékesítésben résztvevő vállalkozásoknak vélhetően fejleszteni szükséges a jelenlegi számlázó programján, mivel a jelenlegi programok kényszeresen minden számlát be akarnak küldeni a NAV-nak.
Az Áfa törvény a számlakiállítás alóli mentességet biztosít a távértékesítés esetében is akkor, ha a vevő előre kifizeti az ellenértéket és egyben a vevő nem kéri a számla kibocsátását. Ez esetben elegendő a nyugta kibocsátása. Bár lehetőségként fennáll a nyugta kibocsátás, de semmiképpen nem javasolható a nyugta garanciális okok miatt, valamint azért sem mert nehezíti a korrekt adómegállapítást a számla hiánya.

Ha a számlán külön feltüntetem a szállítás díját, arra milyen adókulcsot alkalmazzak?

A szállítás díja beépül a termékértékesítés adóalapjába a HÉA Irányelv 78. cikk b) pontja alapján, így a szállítás a termékértékesítés adókulcsával adózik. Figyelem! Mivel az ügylet másik tagállamban teljesített, így az Áfa törvény adóalappal kapcsolatos szabályaira nem hivatkozhatunk, ezért hivatkoztam a HÉA Irányelvre. A szállítás külön adótárgynak már csak azért sem értelmezhető mivel akkor előfordulhatna, hogy a termékértékesítés teljesítési helye a célország, míg a fuvarozás, mint szolgáltatás teljesítési helye a fuvar indulási helyének tagállama lenne.

Választási lehetőség 10.000 EUR alatt

Ha az adóalany előző évben (2020 év) nem lépte túl a távértékesítései tekintetében a 10.000 EUR értékhatárt és tárgyévben sem lépte még túl, úgy 10.000 EUR határig magyar forgalmi adót számíthat fel a tárgyévben. Ez esetben a más tagállami vevők részére kiállított számlákon magyar áfa-t szerepeltet, és a számlákat jelentenie kell az adóhatóság felé az online adatszolgáltatásban, továbbá az adót be kell vallani az A60-as bevallásban. Dönthet azonban úgy az adóalany, hogy már a 10.000 EUR alatt bejelentkezik az OSS rendszerbe és a számláiban külföldi forgalmi adót számít fel. Mivel Magyarországon a legmagasabb az áfa kulcs, így értelmetlen a 10.000 EUR határ alatt a magyar adózást alkalmazni. A 10.000 EUR számításánál valamennyi tagállamba irányuló távértékesítés ellenértékét figyelembe kell venni, továbbá a más tagállami teljesítési hellyel nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás ellenértékét is be kell számítani az összegbe. Fontos, hogy amennyiben a magyar adóalanynak nem csak Magyarországon, hanem másik tagállamban is van olyan állandó gazdasági letelepedése, amelyről feladja a terméket távértékesítés keretében, úgy a 10.000 EUR alatti szabályozás semmiképpen sem alkalmazható.

Mi legyen a teljesítési időpont a külföldi felé kiállított számlán?

A számlán teljesítési időpontként azt a dátumot kell feltüntetni, amely időpontban a vevő átveszi a terméket. Nyilván ez a dátum teljes pontossággal nem határozható meg a számla kiállítás időpontjában, így a tapasztalati úton meghatározott átlagos kézbesítési idő figyelembevételével állapíthatjuk meg a teljesítési időpontot.

Regisztráció az OSS rendszerben

Amennyiben az adóalany távértékesítést végez és nem akarja alkalmazni a 10.000 EUR alatti szabályozást, vagy már éppen átlépi a határt, úgy a korábban említett elektronikus felületen regisztráltatnia kell magát. A felület a kézirat lezárásának időpontjában már elérhető. A cikkben nem sorolom fel a szükséges adatokat, hiszen a felületen történő regisztrációs folyamat során egyértelműen kiderül. A regisztráció nem fog gondot okozni az adóalanyoknak, ha a könyvelő segítségét kérik, mivel a könyvelők már ennél trükkösebb, bonyolultabb adminisztrációval is találkoztak a NAV által üzemeltett felületeken. Az adóhatóság a regisztráció során OSS számot állapít meg, amely szám gyakorlatilag az adózó adószámának első nyolc számjegye.

Távértékesítés bevallása az adó megfizetése

Az OSS rendszerben regisztrált adóalanyoknak negyedévente kell bevallást adniuk akkor is, ha nem történt az adott időszakban távértékesítés. A bevallást a negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani/ rögzíteni az OSS felületen. A bevallásban ország bontásban kell az értékesítés adóalapját és adó összegét bevallani. A bevallást forintban kell kitölteni, a külföldi fizetőeszközről a forintra történő átváltás a negyedév utolsó napján közzétett EKB árfolyamon történik. Ha nem történik az nap közzététel, úgy a következő közzététel szerinti árfolyamot kell alkalmazni. A bevallott összeget a bevallás benyújtására előírt időpontig kell megfizetni forintban. A NAV fogja szétosztani a befizetett összeget az érintett tagállamok között.

Harmadik országba és belföldre történő értékesítés

Amikor a magyar adóalany belföldre értékesít vagy harmadik országba, úgy az értékesítésére nem vonatkoznak a korábban említett speciális szabályok. Belföldre áfa felszámításával kell értékesíteni, 3. országba viszont adómentesen, ha megtörténik a termék vámhatósági kiléptetése az EU területéről. Mindkét irányú értékesítésről kiállított számlát online jelenteni szükséges.
Vira Sándor
Forrás: onadozo.hu
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu