Telefon: 06-1-422-0753 | E-mail: ugyfelszolgalat@creditentry.hu
Aktualitások

Tájékoztató a kormány általi intézkedésekről


I.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi az igazoltan koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét (magánszemélyek. egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok) érintik.
Ezek az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési (NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások) kötelezettség teljesítését, aminek áthidalására a törvényi keretek között, kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:
- fizetési halasztás,
- részletekben történő megfizetés,
- mérséklés illetve elengedés.

II.
A már folyamatban lévő Végrehajtási eljárásoknál a törvény lehetőséget ad a NAV számára a méltányossági alapon történő felfüggesztésére A végrehajtási eljárás kizárólag az adós kérelmére történhet, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolta. (Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is.)
A NAV minden felfüggesztési kérelem esetében egyedileg mérlegeli (kivéve, ha kizáró feltételek állnak fenn), és a teljes végrehajtási eljárást meghatározott időtartamra vagy meghatározott körülmény bekövetkezéséig felfüggesztheti.

III.
A NAV és a végrehajtó általi végrehajtás cselekmények szünetelnek a veszélyhelyzet végéig (+15 nap), de a végrehajtó tájékoztatást küld a részletfizetésről. ( inkasszót kivéve )
Gyermek elhelyezés végrehajtása is szünetel, kivéve a láthatást. A rendbírság kiszabása járványügyi ok esetén tilos.

IV.

1. A 2020. március 18-án 24. órakor fennálló (azaz az addig megkötött) szerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot (moratórium) kap 2020.12.31-ig mindenki. Aki akar él ezzel a joggal, aki akar nem.
Vonatkozik ez a banki, pénzintézeti hitelszerződésekre, kölcsönszerződésekre, pénzügyi lízingszerződésekre (vagyis az üzletszerűen nyújtottakra).
Fontos: Ez nem jelenti azt, hogy ezt törlik, hogy sosem kell megfizetni! Ezzel az idővel csak kitolódik a visszafizetési határidő.

2. A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok kiemelésre kerültek.

Rájuk vonatkozóan a „nem lakás céljára” szolgáló helyiségre (pl. üzletek, irodák, telephelyek) vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni és bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető.

3. A vészhelyzet időtartama alatt az Mt (Munka törvénykönyve) szabályaitól el lehet térni:
• A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, a napi munkaidő kezdetét nem csak kilencvenhat órával korábban módosíthatja.
• Az otthoni munkavégzést, távmunkavégzést a munkáltató egyoldalúan elrendelheti.
• A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

4. Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást
• negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január és 2020. február 29. közötti,
• évente kell bevallania, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

5. A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, ha az ellátás március 24-én fennáll.

6. A GYED, a GYES, a GYET a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. Más támogatás ekkor nem vehető igénybe (Vagyis, ha gyermek született GYES-ből, akkor marad a GYES).

7. Megszűnik a nagyszülői GYED vagy GYET, ha a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője visszavonja a nyilatkozatát arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével, de a nyilatkozat fenntartása esetén nem fogják vizsgálni, hogy a nagyszülő vigyáz-e a gyerekre.

8. 2020.03.01-2020.06.30 között kizárólag a munkavállaló, az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után felmerült alap után nem kell fizetni :

- Szochó-t
- Nyugdíjjárulékot,
- Egbizt. (a 4%-os részt 7710 Ft felett),
- szakképzési hozzájárulást,
- rehabilitációs hozzájárulási előleget.
- KIVA-t

Fontos: Személyi jövedelemadót fizetni kell.

az alábbi tényleges főtevékenységűek esetén ( zárójelben TEÁOR ) :
a) taxis személyszállítás (4932),
b) szálláshely-szolgáltatás (55),
c) vendéglátás (56),
d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (90),
e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (93),
f) szerencsejáték, fogadás (92),
g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (59),
h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (82.30),
i) napilapkiadás (58.13),
j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (58.14) és
k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (60)..

Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

9. A 2020 februárjában már katás az alábbi tevékenységi kör esetén nem fizeti meg a KATA adót (zárójelben a TEÁOR):

1. taxis személyszállítás (4932)
2. fodrászat, szépségápolás (9602)
3. festés, üvegezés (4334)
4. egyéb humán-eü. ellátás (8690)
5. villanyszerelés (4321)
6. fizikai közérzetet jav. szolg. (9604)
7. előadó-művészet (9001)
8. víz-, gáz-, fűtés-, légk.-szerelés (4322)
9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (8622),
10. épületasztalos-szerk. szerelése (4332)
11. sport, szabadidős képzés (8551)
12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (4391)
13. általános járóbeteg-ellátás (8621)
14. padló-, falburkolás (4333)
15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (8623)
16. előadó-művészetet kieg. tev. (9002)
17. egyéb sporttevékenység (9319)
18. fekvőbeteg-ellátás (8610)
19. konferencia, ker. bemutató szerv.(8230)
20. üdülési, egyéb sz.hely-szolg. (5520)
21. testedzési szolgáltatás (9313)
22. egyéb vendéglátás (5629)
23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (5590)
24. szerencsejáték, fogadás (9200)
25. idősek, f. sz. ellátása b. (8810) és
26. szállodai szolgáltatás (5510).

10. A 2020.03.01 előtt esedékes katára 10 havi részletfizetés jár. A februári katára ami március 12-én lett esedékes - nem jár részletfizetés. A február 25-vel esedékessé vált 40% kata esetében viszont akkor is jár a részletfizetés.

Kelt: Budapest, 2020.03.24.
KÉRDÉSE VAN? AJÁNLATOT KÉRNE?

Keressen minket bizalommal könyvelés, bérszámfejtés vagy TB ügyintézés miatt akár telefonon, e-mail-ben, vagy személyesen. Munkaársaink rövid időn belül választ adnak Önnek bármilyen kérdésére! Árajánlat kérés itt.

Kérjen írásos ajánlatot most! Vagy hívjon bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 06-1-422-0753
Mobil: 06-20-499-5210
info@xconsult.hu